„Lwowiacy” w kręgu przyjaciół

Z okazji jubileuszu swego 20-lecia najstarszy polski zespół pieśni i tańca we Lwowie pod przewodnictwem Stanisława Durysa zaprezentował po raz kolejny lwowskiej publiczności swój dorobek. Swoją twórczość przedstawili też Polacy z Borysławia i szereg wykonawców ukraińskich.Sala koncertowa Budynku Kultury im. Gnata Chotkiewycza we Lwowie, 4 grudnia była wypełniona po brzegi przez miłośników i przyjaciół Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy”, który już dwa dziesięciolecia działa przy Lwowskiej Miejskiej Dziecięco-Młodzieżowej Społecznej Organizacji. Sponsorami imprezy byli Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i Stowarzyszenie Wspólnota Polska.


Na uroczyste obchody urodzin zespołu byli zaproszeniarcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki wraz z generalnym wikarym archidiecezji lwowskiej ks. prałatem Józefem Pawliczkiem oraz sekretarzem dr księdzem Andrzejem Legowiczem, ksiądz proboszcz z parafii kościoła św. Marii Magdaleny Włodzimierz Kuśnierz, proboszcz kościoła św. Antoniego Władysław Lizun, główny wikary metropolii greko-katolickiej ojciec Witalij Dudkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie Pan Jarosław Drozd z delegacją, z urzędu wojewódzkiego kierownik Głównego urzędu z pytań polityki wewnętrznej, prasy i informacji Pan Igor Derżko, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Pani Emilia Chmielowa wraz z zastępcą Panią Teresą Dutkiewicz – redaktorem naczelnym czasopisma „Nasze Drogi”, Przewodniczący Lwowskiego oddziału Narodowej Spółki Choreografów Ukrainy Pan Pobieda Charisow oraz inni. Kurjer Galicyjski przedstawiał Pan Konstanty Czawaga.


Początek zespołu „Lwowiacy” sięga swoimi korzeniami dalekich lat 70. – usłyszałem z ust starszych pań oraz znanych we Lwowie choreografów. Lwowscy Polacy, z pokoleń powojennych, zawsze uczestniczyli w różnych znanych zespołach „Junist’”, „Hałyczyna”, „Horycwit” i innych. Wtedy właśnie poznawali też i polskie tańce w zespołach dziecięcych. Stąd wywodzi się ta długoletnia i prawdziwa przyjaźń maestro Staszka Durysa ze śmietanką artystyczną Lwowa. „Wszystkich nas łączy entuzjazm i zamiłowanie do tańców ludowych i pieśni, bez względu na swoje pochodzenie” – zaznaczył w rozmowie z korespondentem „Kuriera” Pobieda Charisow, prezes oddziału lwowskiego Ukraińskiego Narodowego Związku choreograficznego. Później przekazał Stanisławowi Durysowi list gratulacyjny Związku. Można było zauważyć na sali też kilka osób duchownych, księży rzymskokatolickich i greckokatolickich.


„Bardzo się cieszę, że zostaliśmy tutaj zaproszeni na 20-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy”, że razem możemy wracać do tych pięknych tradycji, które wnoszą w nasze serca wiele radości, pokoju – powiedział ze sceny arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. – Cieszymy się, że ta kultura i tradycje naszych ojców i dziadków jest tutaj podtrzymywana i przekazywana kolejnym pokoleniom, że młodzież może realizować i rozwijać swoje talenty, zdolności i w ten sposób ubogacać nie tylko siebie, ale społeczeństwo i środowiska, w których żyją, w których wzrastają. Jest to piękna tradycja i piękne wartości które warto ubogacać w tym wielokulturowym i wielonarodowościowym miastem Lwów”.


Ks. metropolita życzył wszystkim zgromadzonym, w sposób szczególny młodzieży zespołu „Lwowiacy” udanego występu i dalszych sukcesów w ich pracy. Na koncercie obecny był też wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ks. prałat Józef Pawliczek.


Zaskoczył wszystkich bardzo interesujący, ciekawy i radosny wystąp polskiego zespołu z Borysławia, któremu za wspaniałą prezentację podziękował Konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski. A panu Stanisławowi Durysowi serdecznie pogratulował za 20 lat przypominania, krzewienia, rozwijania tej tradycyjnej kultury polskiej na Ziemi Lwowskiej. „To wielkie zadanie i wielki sukces, że się udało” – podkreślił dyplomata.


Wira Otczycz z Departamentu polityki wewnętrznej lwowskiej państwowej Administracji wojewódzkiej odczytała list gratulacyjny pierwszego wicewojewody lwowskiego Bogdana Petruszaka, który wysoko ocenił działalność zespołu  Lwowiacy” oraz zaznaczył, że wielu jego absolwentów poszerza autentyczne tańce polskie na Ukrainie. Ważnym elementem pracy Stanisława Durysa stało odrodzenie przedwojennych polskich tańców ulic i przedmieść Lwowa. „Lwowiacy” reprezentują tańce lwowskich Polaków na różnych festiwalach na Ukrainie i w Polsce.


Po występie najmłodszych uczestników zespołu „Lwowiacy,” w imieniu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie życzenia złożyła Teresa Dutkiewicz. „Najpiękniejsze kwiaty to są nasze dzieci” – mówiła. Życzyła, żeby za kilka lat tak samo pięknie tańczyli jak przedstawiciele obecnych zespołów polskich i ukraińskich.


„Nie zostajemy z tyłu, staramy się zawsze współpracować z innymi zespołami, aby coś i u nich zaczerpnąć i coś swojego oddać – powiedział na zakończenie koncertu Stanisław Durys. Na zakończenie zespół „Lwowiacy” brawurowo odtańczył mazura.


A potem... W kręgu przyjaciół potoczyła się biesiada uczestników koncertu podczas przyjęcia z okazji obchodów 20-lecia Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy”.KONSTANTY CZAWAGA, tekst i zdjęcia

2011 Lwowiacy - „Lwowiacy” w kręgu przyjaciół.
Powered by Joomla 1.7 Templates